عنوان
جلسه پنجم انجمن اولیا و مربیان و هیئت امنا  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
گزارش
اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان وهیات امنا در سال جدید
شنبه 1401/2/10🌹
مسائل مطرح شده:
1.بیان تاثیرات منفی دو سال آموزش مجازی بر رفتارهای اجتماعی و روابط عمومی دانش آموزان در محیط مدرسه و سخت کردن کار پرسنل
2. اجرای طرح رتبه بندی و به تبع آن تعهدات مالی جدید 
3.همراهی اعضای انجمن در اطلاع رسانی مسائل  مالی به اولیا
4.درخواست انجام جلسات استعدادیابی در زمینه تیر اندازی و مهارت های ورزشی از طرف مدرسه
5.شروع دوره حضوری سواد رسانه
برای اولیا به تفکیک  پایه تحصیلی
در روزهای آتی