عنوان
جلسه سوم انجمن اولیا و مربیان و هیئت امنا  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۴۰۰/۱۰/۱۸
گزارش
سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان پیرامون بررسی و آماده سازی شرایط حضور تمامی دانش آموزان در کلاس های درس برگزار گردید.