عنوان
جلسه دوم انجمن اولیا و مربیان و هیئت امنا  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
گزارش
در دومین جلسه اولیا و مربیان به بررسی چگونگی بازگشایی، حضور دانش آموزان با نکات بهداشتی در کلاس ها، آزمون های پیش رو و بررسی برخی از مشکلات اولیا و دانش آموزان پرداخته شد.