ثبت نام در متوسطه دوره اول شهیده سهام خیام
اوایل تابستان با در دست داشتن کارنامه در صورت سکونت در محدوده
ساعت کاری مدرسه
_سال تحصیلی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 14 _تابستان ها: روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 12:30
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1