چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شهیده سهام خیام چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
برگزاری جلسه حسن ختام برای پایه هشتم
 
در این جلسه که روز شنبه 10 اردیبهشت 1402 برگزار شد کادر اجرایی مدرسه انتظارات خود را از دانش آموزان بیان نمودند و همچنین دانش آموزان نیز انتظارات خود را از کادر مدرسه اظهار نمودند.
انتهای پیام/.