چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شهیده سهام خیام یکشنبه, ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
بازدید بازرس اداره آموزش و پرورش از بازگشایی
به مناسبت بازگشایی مدارس سرکار خانم رحیمی معاونت محترم متوسطه دوره اول به بازدید از مدرسه سهام خیام آمدند.
ایشان از آماده سازی مدرسه مثل : گل کاری، نصب پیام های خوش آمد و انگیزشی بر روی برد ها، ضد عفونی و رعایت پرتکل های بهداشتی و ... اظهار خشنودی کردند.
 
انتهای پیام/.