مسیر افتخارات

واحد آموزشی متوسطه دوره اول شهیده سهام خیام مفتخر است که با حضور کادر مجرب اداری و آموزشی در حوزه حضور در جشنواره های کشوری و استانی و منطقه ای حائز رتبه  های برتر و قابل تاملی است.
شرکت دانش آموزان در انواع مسابقات خوارزمی_پژوهشی کشوری، سمینار ها، مسابقات خانه ریاضی و انواع المپیاد های علمی و نیز آزمون های ورودی به مدارس نمونه دولتی،تیزهوشان و مدارس برتر غیر دولتی و موفقیت های شایان توجه و در آن ها از اهداف عالیه این مدرسه بوده که با تمام توان در خصوص  حفظ آن عمل خواهد شد.
 
 

لوح تقدیر